CEEPUS logo

CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAM FOR UNIVERSITY STUDIES

ŚRODKOWOEUROPEJSKI PROGRAM WYMIANY UNIWERSYTECKIEJ

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej. Wymiana możliwa jest pomiędzy następującymi krajami:

W ramach obecnie realizowanego Porozumienia CEEPUS III w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych corocznie uczestniczy ponad 500 polskich studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz około 300 nauczycieli akademickich. Średnio w ciągu roku akademickiego przyjeżdża do Polski w ramach Programu około 300 zagranicznych studentów i doktorantów oraz około 200 nauczycieli akademickich.

Program CEEPUS jest dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego drugim co do ważności wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego.

Program CEEPUS oferuje:

 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich,
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych FREEMOVER,
 • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

 • studenci,
 • studenci doktoranci,
 • pracownicy naukowi.

Długość pobytu za granicą:

 • Od 3 do 5 miesięcy dla studentów i doktorantów (konieczność ukończenia przed wyjazdem 2 semestrów studiów, konieczność uczęszczania na kursy w uniwersytecie goszczącym). Nazwa mobilności w systemie: STUDENT.
 • Od 1 do 2 miesięcy dla studentów i doktorantów (w zależności od potrzeb realizowanego programu w uniwersytecie partnerskim, mobilność zazwyczaj przeznaczona jest na badania i pisanie pracy magisterskiej lub doktorskiej; konieczność ukończenia przed wyjazdem 2 semestrów studiów; w przypadku pierwszego semestru studiów magisterskich oraz doktoranckich obowiązuje średnia z ostatniego semestru poprzedniego etapu studiów. Nazwa mobilności w systemie: SHORT TERM STUDENT.
 • Od 3 do 10 dni dla studentów i doktorantów (wycieczka organizowana przez Uczelnię domową lub przyjmującą). Nazwa mobilności w systemie: SHORT TERM EXCURSION.
 • Minimum 5 dni roboczych i 6 godzin dydaktycznych dla pracowników. Nazwa mobilności w systemie: TEACHER.
 • Stażyści w ramach zatwierdzonych szkół letnich i kursów (minimum 6 dni roboczych).

Terminy składania aplikacji w systemie CEEPUS:

 • na semestr zimowy do dnia 15 czerwca,
 • na semestr letni do dnia 31 października,
 • FREEMOVER (na semestr letni) do dnia 30 listopada.

UWAGA: Po upływających terminach na wyjazdy sieciowe i Freemover jest możliwość złożenia aplikacji CEEPUS w przypadku gdy jest informacja o wolnych miejscach na stronie ceepus.info lub po uzgodnieniu z Biurem CEEPUS danego kraju. W przypadku niewykorzystanych środków Biuro CEEPUS danego kraju może zgodzić się na dodatkową mobilność, co może umożliwić Państwu otrzymanie stypendium CEEPUS. Tak więc zachęcamy do przeglądania zakładki NEWS na stronie ceepus.info oraz do korespondencji z Biurem CEEPUS poszczególnych krajów, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z partnerską uczelnią.

Więcej informacji w języku polskim jest dostępnych na stronie nawa.gov.pl/naukowcy/ceepus/, natomiast wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania znaleźć można w zakładce FAQ na stronie www.ceepus.info.